To nie może być WordPress-part 7

Mamy sierpień czas na prezentację letnich WordPressów wcale na niego nie wyglądających 1.BungoBox-http://www.bungobox.com/ 2.La Web Shop-http://www.lawebshop.ca/ 3.Pro Event-http://proevent.net/ 4.Global Team...